Om Föreningsenheten Storuman

Bidragsenhten för Storuman.

Sök

Om Föreningsenheten Storuman

Bidragsenhten för Storuman.

Objektsinformation

Öppettider

Måndag
Stängt
Tisdag
Stängt
Onsdag
Stängt
Torsdag
Stängt
Fredag
Stängt
Lördag
Stängt
Söndag
Stängt

Om Föreningsenheten Storuman

Bidragsenhten för Storuman.

Om Föreningsenheten Storuman

Bidragsenhten för Storuman.

Om Föreningsenheten Storuman

Bidragsenhten för Storuman.

Ärende

 • Logga in

  Anmälan till föreningsregister

  • Period: 01 januari 2023 - 31 december 2024

  Skicka in detta formulär för att registrera föreningen i vårt register. När du har gjort det och vi har godkänt det, syns föreningen i registret på kommunens hemsida.

  Länk till film hur man skapar en inloggning: https://e-srv.infocaption.com/_29d87f8ca8a06d69.guide


  Sista ansökningsdatum: 2024-12-31
 • Logga in

  Ansökan om bidrag för studieförbund

  • Period: 01 januari 2024 - 31 december 2024

  Storumans kommun fördelar årligen genom kultur-, fritid- och utbildningsnämnden bidrag till studieförbund med verksamhet i kommunen. Villkor för bidrag är att studieförbundet är godkänt av Folkbildningsrådet och att kontor finns etablerat inom Storumans kommun.

  Kommunens stöd till studieförbunden syftar till att ge möjligheter att ordna folkbildning och kulturverksamheter i kommunen.

  Studieförbundens grundläggande uppgift är att stå för demokrati och lika rättigheter, att möjliggöra för individer och grupper att förbättra sina livsvillkor och att på olika sätt stärka sin delaktighet i samhället.

  Studieförbunden kan söka bidrag en gång per år senast 15 juni. Ansökan öppnar i mars.


  Sista ansökningsdatum: 2024-06-17
 • Logga in

  Ansökan om övrigt bidrag

  • Period: 01 januari 2023 - 31 december 2024

  Om ni har en förening i Storumans kommun och har genomfört ett arrangemang eller köpt in utrustning eller liknande, kan ni använda denna tjänst för att ansöka om kommunalt övrigt bidrag. Ansökan görs i efterhand, lämpligtvis av föreningens ordförande.

  Bidrag betalas ut för högst 50 procent av kostnaderna (mot uppvisande av kvitton), totalt högst 2 000 kronor per förening och år. Övriga ansökningar kan prövas av fritids-, kultur- och utbildningsnämnden.

  I samband med ansökan ska föreningen kontrollera och uppdatera sina uppgifter i kommunens föreningsregister. Detta görs genom att logga in i denna e-tjänst. Byt sedan profil till föreningen och klicka på ”Min sida”. Där kan föreningens uppgifter redigeras.

  Ansökan om övrigt bidrag görs via denna e-tjänst. Till ansökan ska protokoll från senaste årsmötet och kvittokopior på kostnaderna bifogas.

  Kommunen tar fortlöpande emot ansökningar, men bidraget betalas ut vid två tillfällen per år (en gång på våren och en gång på hösten).

  Behöver ni hjälp med att skanna in dokument är ni välkommen att ta kontakt med kommunens kundtjänst eller något av våra bibliotek.

  Eventuella frågor om ansökan och bidraget skickas till foreningsbidrag@storuman.se.

  Sista ansökningsdatum: 2024-12-31
 • Logga in

  Ansökan om skötsel-/anläggningsbidrag

  • Period: 01 januari 2024 - 25 april 2024

  Om ni har en förening i Storumans kommun som sedan tidigare har ett avtal med kommunen om att sköta, underhålla och utöva tillsyn av exempelvis skidspår, idrottsplats, slalombacke eller isbana, kan ni använda denna tjänst för att ansöka om kommunalt skötselbidrag/anläggningsbidrag. Ansökan görs i efterhand (d.v.s. efter innevarande säsong), lämpligtvis av föreningens ordförande.

  Bidraget utbetalas enligt gällande avtal, efter ansökan av ansvarig förening. Föreningen åtar sig därmed att utöva tillsyn, preparering, vattenspolning och snöröjning av anläggningen. Anläggningen ska vara tillgänglig för allmänheten och kunna nyttjas under hela innevarande säsong. Den ska även besiktas varje år.

  För anläggningar med skidspår där avtal om ersättning saknas, kan ett bidrag för dagskidspår ges med 1 000 kronor efter ansökan av ansvarig förening (använd denna e-tjänst).

  Om din förening vill ta på sig ansvaret för en anläggning som varken är dagskidspår eller har avtal med kommunen om ersättning, ska ni skicka en skriftlig ansökan direkt till fritids-, kultur och utbildningsnämnden för beslut. I sådana fall kan inte denna e-tjänst användas.

  I samband med ansökan ska föreningen kontrollera och uppdatera sina uppgifter i kommunens föreningsregister. Detta görs genom att logga in i denna e-tjänst. Byt sedan profil till föreningen och klicka på ”Min sida”. Där kan föreningens uppgifter redigeras.

  Ansökan om skötselbidrag görs därefter via denna e-tjänst. Till ansökan ska protokoll från senaste årsmötet bifogas.

  Det är mycket viktigt att du skickar in din ansökan i tid! Observera att för sent inkommen ansökan inte ger rätt till bidrag. Sista ansökningsdag beror på om det gäller en vinter- eller en sommaranläggning. Följande datum gäller:

  Senast 25/4 för vinteranläggningar

  Senast 25/9 för sommaranläggningar

  Behöver ni hjälp med att skanna in dokument är ni välkomna att ta kontakt med kommunens kundtjänst eller något av våra bibliotek.

  Eventuella frågor om ansökan och bidraget skickas till foreningsbidrag@storuman.se.

  Sista ansökningsdatum: 2024-04-25

Om Föreningsenheten Storuman

Bidragsenhten för Storuman.